Category Archives: הובלות ראשון לציון

השוואת מחירים הובלות דירת 2 חדרים בראשון לציון

עלות ההובלה בראשון לציון דירת 2 חדרים
| המחיר לפי המחשבון — 1294.81 ₪ הצעת מחיר מכרז 685344 עבור מירית |
מחיר כולל פירוק והרכבה בראשון לציון קומה 2 עם מעלית המרחק מהמשאית ועד לדירת 15 מטרים. בראשון לציון קומה 1 בניין עם מעלית משא המרחק מהדירה ועד למשאית 15 מטרים |

הובלה דירת 4 חדרים בראשון לציון הצעת מחיר

הובלת דירת 4 חדרים בראשון לציון הצעת מחיר
| המחיר לפי המחשבון — 2339.22 ₪ הצעת מחיר מכרז 261991 עבור עמרם |
מחיר כולל פירוק והרכבה בראשון לציון קומה 1 בניין עם מעלית משא המרחק מהמשאית ועד לדירת 15 מטרים. בראשון לציון קומה 2 ללא מעלית המרחק מהדירה ועד למשאית 5 מטרים |

מחירון מעבר דירת 2 חדרים בראשון לציון

הובלות בראשון לציון דירת 2 חדרים הצעות מחיר
| המחיר לפי המחשבון — 1244.86 ₪ הצעת מחיר מכרז 876460 עבור שון |
מחיר כולל פירוק והרכבה בראשון לציון קומה 0 עם מעלית המרחק מהמשאית ועד לדירת 5 מטרים. בראשון לציון קומה 0 בניין עם מעלית משא המרחק מהדירה ועד למשאית 5 מטרים |

הובלות חשמל ואלקטרוניקה‎ הובלות קטנות מכונת כביסה בראשון לציון מחירים

הובלת חשמל ואלקטרוניקה‎ הובלות קטנות מכונת כביסה בראשון לציון מחיר
| המחיר לפי המחשבון — 184.54 ₪ הצעת מחיר מכרז 985319 עבור דן |
בראשון לציון קומה 3 עם מעלית המרחק מהמשאית ועד לדירת 15 מטרים. בראשון לציון קומה 2 עם מעלית המרחק מהדירה ועד למשאית 15 מטרים |

הובלת מקרר 400 ליטר בראשון לציון

הובלה של מקרר כמה עולה הובלת מקרר | מחירון — 193.21 ₪ | בראשון לציון קומה 4 ללא מעלית המרחק מהמשאית ועד לדירת 10 מטרים. בראשון לציון קומה 4 ללא מעלית המרחק מהדירה ועד למשאית 5 מטרים | גדליה קרטונים למעבר דירה

השוואת מחירים הובלה דירת 3 חדרים בראשון לציון

עלות הובלה דירת 3 חדרים בראשון לציון
| המחיר לפי המחשבון — 1471.46 ₪ הצעת מחיר מכרז 594206 עבור בת שיר |
מחיר כולל פירוק והרכבה בראשון לציון קומה 0 ללא מעלית המרחק מהמשאית ועד לדירת 15 מטרים. בראשון לציון קומה 0 בניין עם מעלית משא המרחק מהדירה ועד למשאית 15 מטרים |

השוואת מחירים הובלת דירת 2 חדרים בראשון לציון

מחיר להובלה דירת 2 חדרים בראשון לציון
| המחיר לפי המחשבון — 1139.2 ₪ הצעת מחיר מכרז 761547 עבור חבצלת |
מחיר כולל פירוק והרכבה בראשון לציון קומה 0 ללא מעלית המרחק מהמשאית ועד לדירת 10 מטרים. בראשון לציון קומה 1 עם מעלית המרחק מהדירה ועד למשאית 5 מטרים |

מחירים הובלות דירה קטנה בראשון לציון

מחיר הובלה דירה קטנה בראשון לציון
| מחירון — 741.24 ₪ הצעת מחיר מכרז 739148 עבור אילן |
מחיר כולל פירוק והרכבה בראשון לציון קומה 1 בניין עם מעלית משא המרחק מהמשאית ועד לדירת 15 מטרים. בראשון לציון קומה 0 בניין עם מעלית משא המרחק מהדירה ועד למשאית 15 מטרים |

הובלה מקרר מעל 600‏ ליטר דלת ליד דלת בראשון לציון מחיר

הובלת מקרר מעל 600‏ ליטר דלת ליד דלת בראשון לציון עלות | מחירון — 248.99 ₪ הצעת מחיר עבור שלי | בראשון לציון קומה 0 בניין עם מעלית משא המרחק מהמשאית ועד לדירת 5 מטרים. בראשון לציון קומה 1 עם מעלית המרחק מהדירה ועד למשאית 15 מטרים |

מחירון הובלת מיטה זוגית +ארגז מצעים בראשון לציון

מחירון העברת מיטה זוגית +ארגז מצעים בראשון לציון
| המחיר לפי המחשבון — 199.88 ₪ הצעת מחיר מכרז 630166 עבור עזריה |
מחיר כולל פירוק והרכבה בראשון לציון קומה 3 בניין עם מעלית משא המרחק מהמשאית ועד לדירת 5 מטרים. בראשון לציון קומה 0 עם מעלית המרחק מהדירה ועד למשאית 15 מטרים |